Làm theo cách của bạn, chỗ làm có chúng tôi

Làm theo cách của bạn, chỗ làm có chúng tôi

Tìm một địa điểm ở gần bạn. Khám phá các gói thành viên và văn phòng sẵn sàng chuyển vào dành cho các cá nhân hoặc công ty thuộc mọi quy mô.

ghim
  • 5/9 Homepage Carousel - Common Area
  • 5/9 Homepage Carousel - Team
  • 5/9 Homepage Carousel - Hot Desks
  • Web 150DPI-20221216 WeWork Product Shoot Q4 8
  • 5/9 Homepage Carousel - Meeting Room

Bạn muốn tìm kiếm gì?

Xem tất cả giải pháp
Xem tất cả giải pháp
Các tòa nhà ở gần bạn

Cacs địa điểm ở

Mạng lưới toàn cầu
Không gian làm việc tại đúng nơi và đúng thời điểm bạn cần
Với hơn 700 địa điểm trên toàn cầu, các đội nhóm có thể làm việc hiệu quả ở nhiều chỗ hơn, bất kể đó là làm việc năng suất hơn ở gần nhà, được quyền ra vào nhiều không gian làm việc hay hợp tác làm việc tại một văn phòng trung tâm.
Khám phá địa điểm
Global Reach - Map

Hỗ trợ môi trường làm việc của thế giới tương lai

Hơn một thập kỷ qua, chúng tôi đã dẫn đầu tương lai của công việc linh hoạt. Từ những freelancer cho đến các công ty Fortune 500, chúng tôi đang giúp thành viên tái định nghĩa cách họ làm việc.
Xem thêm
Xem thêm

Ideas by WeWork

Xu hướng và thông tin chi tiết về không gian làm việc